Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Sennybridge C.P. School

Ysgol Gynradd Pontsenni

Dosbarth 3

Our topic this term is - Castles and Kingdoms

Wales is renowned for its famous castles and culture. We are going to be learning about this...

 

 

Castles and Kingdom MTP

Thema Tymor

Dosbarth 3 yn creu nythod

Modelau De America gan Dosbarth 3 

Mae Dosbarth 3 wedi bod yn brysur yn gwneud pabïau coch gyda Mrs Stevens ac yn dysgu eu pwysigrwydd.Bydd Dosbarth 3 yn dysgu am thema 'Y Goedwig Law'. Mae'r plant wedi cynnig eu cwestiynau eu hunain yr hoffent eu darganfod.

Mae Mrs Stevens wedi gwrando ar y cwestiynau a dyma rai o'r gweithgareddau y bydd Dosbarth 3 yn eu gwneud ...

Rain Sound and Rainforest Animals Sound

2 hours relaxing sounds of rainforest animais, waterfall and rainforest sounds

Yn ogystal â dysgu am Y Goedwig Law, mae yna hefyd weithgareddau y gellir eu cwblhau gan ddefnyddio'r dolenni isod:
Top