Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Sennybridge C.P. School

Ysgol Gynradd Pontsenni

Building Bridges for a Brighter Future

Noticeboard

Read more

Calendar Dates

  • There are no events for the next 10 weeks.
Read more
Top

Her Majesty, Queen Elizabeth II 1926 - 2022

Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II 1926 - 2022

To mark the occasion of the State Funeral of Her Majesty, Queen Elizabeth II, the UK Government has announced that Monday, 19 September, 2022 will be a national bank holiday.

The bank holiday will allow people to pay their respects to Her Majesty and commemorate Her reign, while marking the final day of the period of national mourning.

The national bank holiday will see all schools in the United Kingdom, including schools in Powys, close for the day next week.

Powys schools will re-open on Tuesday, 20 September, 2022.

I nodi achlysur angladd gwladol Ei Mawrhydi, Brenhines Elizabeth II, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd dydd Llun, 19 Medi 2022 yn ŵyl banc cenedlaethol.

Bydd yr ŵyl banc yn gyfle i bobl dalu teyrnged i’w Mawrhydi a nodi ei theyrnasiad, gan hefyd nodi diwrnod olaf y cyfnod o alaru cenedlaethol.

Gyda’r ŵyl banc cenedlaethol, bydd pob ysgol yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys ysgolion Powys, yn cau a