Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Sennybridge C.P. School

Ysgol Gynradd Pontsenni

Dosbarth Merch y Llyn

Merch y Llyn - Dosbarth Mrs Davies

Platiau Bwyd Iachus

Diwrnod Y Llyfr

Helo a Chroeso i dudalen dosbarth Merch y Llyn! Yma gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein dysgu a'r holl weithgareddau rydym yn eu cwblhau yn y dosbarth. Mwynhewch!

 

Hello and Welcome to Merch y Llyn's class page! Here you can keep up to date with our learning and all of the activities we complete in class. Enjoy!

 

 

 

 

Ein Trosolwg Tymhorol (Hydref) - Our Termly Overview (Autumn)

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu - Wwsh ar y Brwsh

Mathemateg a Rhifedd

Gwyddoniaeth a Thechnoleg - Ffisegwyr ydyn in...

Gwyddoniaeth a Thechnoleg - Dylunwyr cynnyrch ydyn ni...

Y Celfyddydau Mynegiannol - Artistiaid ydyn ni...

Y Dyniaethau - Teithwyr amser ydyn ni...

🎉 Dathlu Diwrnodau Arbennig 🎉

Top