Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Sennybridge C.P. School

Ysgol Gynradd Pontsenni

Dosbarth Afonydd

Afonydd - Dosbarth Mrs Stevens

Celf Ogof

Datrys Problemau Ymarferol

Santes Dwynwen Hapus

Diwrnod Santes Dwynwen

Detecting Darwin

Mathemateg Ymarferol

Cwis Dim Clem

Cwis Dim Clem

Defnyddio offer i ddatrys problemau

Our topic for this term is 'How living things evolve and adapt?'. Below is the overview of learning experiences that our learners will be focusing on this term. The way these learning opportunities will be delivered will be based on the pedagogy that the new curriculum is built upon. Creativity is a key focus.

Cyngerdd Nadolig 2022

Ffair Nadolig

Shwd mai yr hen ffrind?

Trip Afonydd

Addurniadau Nadolig

Orielodl Cwpan y Byd Y Wal Goch

Cwpan y Byd

Still image for this video

Wythnos Gwrth Fwlio

Jambori

Dydd y Cofio

Still image for this video

Llwyddiant Lowri Anest a Thomas

Cysgodion Rhyfel

Still image for this video

Gwyddonwyr Cymreig Enwog

Bondiau Rhif i 100

Orielodl Ysbryd

Gwasanaeth Diwali

Gwyl Awyr Dywyll

Orielodl

Clirio gyda’r gymuned.

Bore Coffi Macmillan

Still image for this video

Our topic for this term is Tales from Wales - this looks at offering learners the opportunity to learn about the history of Wales whilst linking it to our locality and our very own cynefin.

Below is the overview of learning experiences that our learners will be focusing on this term. The way these learning opportunities will be delivered will be based on the pedagogy that the new curriculum is built upon. Creativity is a key focus.

 

Overview - Tales from Wales

The Health and Wellbeing/Expressive Arts physical education elements for this year are:

The Religious Spiritual Education (RSE) focus for this year is:

 

Cerddoriaeth

Still image for this video
Chwarae seiloffonau a boom whakers.

Cerddoriaeth

Still image for this video
Chwarae seiloffonau a boom whakers.

Anifeiliaid y nos yn ein hardal ni

Cardiau Cydymdeimlo

Defnyddio offer i greu gwaywffon Stori Pwyll.

Datblygu Sgiliau Newydd

Hoodies Blwyddyn 5 a Bailey

Dosbarth 3 yn creu nythod

Top