Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Ysgol Gynradd Pontsenni

Sennybridge C. P. School

Welcome

 

Welcome to our school 

 

Welcome to Sennybridge Primary School’s website.  We are a dual stream community

primary school within the local authority of Powys.  We hope that you find all the information you need about our happy and successful school. Join with us to share and celebrate some activities and experiences on offer to the children.

 

Building bridges for a brighter future 

 

 Croeso i’n hysgol

 

Croeso i wefan Ysgol Gynradd Pontsenni.  Rydym yn ysgol gynradd gymunedol dwy ffrwd

o fewn awdurdod lleol Powys. Gobeithiwn y dewch chi o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei

hangen arnoch am ein hysgol hapus a llwyddiannus. Ymunwch â ni i rannu a dathlu

rhai gweithgareddau a phrofiadau sydd ar gael i’r plant.

 

Adeiladu pontydd ar gyfer dyfodol disglair

Ein Cynefin - What makes Sennybridge what it is?

Top